ประมวลภาพบริจาคสิ่งของในเดือนธันวาคม

ประมวลภาพบริจาคสิ่งของ ประจำเดือนธันวาคม 2562

 


   ► บริจาคโคมไฟ-รางไฟ  วัดนครป่าหมาก กรุงเทพฯ


 ► บริจาคแฟ้มสำนักงาน ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนประดิษฐ์โทรการ  กรุงเทพฯ

 


   ► บริจาคอุปกรณ์ - เครื่องใช้สำนักงาน  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา  ราชบุรี 

 

 

Visitors: 126,889