คีมย้ำ ไฮดรอลิค

  • UC-6L.png
   HYDRAULIC CRIMPER คีมย้ำดายในตัว แบบ ANDERSON ย้ำได้ 25-240 มม2 หัวคีมหมุนได้ 360 องศา สะดวกในการใช้งาน เป็นคีมย้ำแบบ 2 จังหวะ ช่วยให้ย้ำได้เร็วขึ้น มีวาวล์ผ่อนแรงดัน ให้ปรับที่ภา...
   ฿58,000
  • UC 6HEL.png
   HYDRAULIC CRIMPER ใช้กับปั้มที่มีแรงดัน 700 bar / 10000 psi เคลื่อนตัวจังหวะเดียว ถอยกลับได้อัตโนมัติ มีคุณสมบัติการย้ำเช่นเดียวกับ UC-6 ปริมาณน้ำมันที่ใช้ : 27 cc กำลังย้ำ : 6.4 ...
   ฿32,000
  • UC-6FTL.png
   HYDRAULIC CRIMPER คีมย้ำดายในตัวแบบ ANDERSON ย้ำได้ 70-380 มม2 หัวคีมหมุนได้ 360 องศา สะดวกในการใช้งาน เป็นคีมย้ำแบบ 2 จังหวะ ช่วยให้ย้ำได้เร็วขึ้น มีวาวล์ผ่อนแรงดัน ให้ปรับที่ภาย...
   ฿68,000
  • UC-6FTHEL.png
   HYDRAULIC CRIMPER ใช้กับปั้มที่มีแรงดัน 700 bar / 10000 psi เคลื่อนตัวจังหวะเดียว ถอยกลับได้อัตโนมัติ มีคุณสมบัติการย้ำเช่นเดียวกับ UC-6FT ปริมาณน้ำมันที่ใช้ : 29 cc กำลังย้ำ : 6....
   ฿36,000
  • HYCP-2612L.png
   HYDRAULIC CRIMPER คีมย้ำหางปลาหัวหกเหลี่ยม 16 - 400 มม2 ขนาด 16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน ปั้มความเร็ว 2 จังหวะช่วยให้ย้ำได้เ...
   ฿38,000
  • HYCP-2612 HEL.png
   HYDRAULIC CRIMPER ใช้กับปั๊มที่มีแรงดัน 700 bar / 10,000 psi เคลื่อนตัวจังหวะเดียว ถอยกลับได้อัตโนมัติ มีคุณสมบัติการย้ำ เช่นเดียวกับ HYCP-2612 ปริมาณน้ำมันที่ใช้ : 47 cc. กำลังย้...
   ฿24,000
  • UB 412L.png
   HYDRAULIC CRIMPER คีมย้ำหางปลาหัวหกเหลี่ยม 16- 400 มม2 ขนาดดาย 16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน ปั๊มความเร็ว 2 จังหวะ ช่วยให้ย้ำไ...
   ฿36,000
  • UB 412 HEL.png
   คีมย้ำ ไฮดรอลิค HYDRAULIC CRIMPER ใช้กับปั๊มที่มีแรงดัน 700 bar / 10,000 psi เคลื่อนตัวจังหวะเดียว ถอยกลับได้อัตโนมัติ มีคุณสมบัติการย้ำเช่นเดียวกับ UB-412 ปริมาณน้ำมันที่ใช้ : 53...
   ฿24,000
  • HYCP-4413L.png
   HYDRAULIC CRIMPER คีมย้ำหางปลาหัวหกเหลี่ยม 16-400 มม2 ขนาดดาย 16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน ปั้มความเร็ว 2 จังหวะ ช่วยให้ย้ำได...
   ฿42,000
  • HYCP-4413 HEL.png
   HYDRAULIC CRIMPER ใช้กับปั๊มที่มีแรงดัน 700 bar / 10,000 psi เคลื่อนตัวจังหวะเดียว ถอนกลับได้อัตโนมัติ คุณสมบัติการย้ำ เช่นเดียวกับ HYCP-4413 ปริมาณน้ำมันที่ใช้ : 80 cc. กำลังย้ำ ...
   ฿25,000
  • HYCP-15 THE.png
   HYDRAULIC CRIMPER ย้ำหางปลาหัวหกเหลี่ยมขนาด 400,500,630 มม2 ใช้กับปั้มที่มีแรงดัน 700 bar / 10000 psi เคลื่อนตัวจังหวะเดียว ถอยกลับอัตโนมัติ ใช้งานร่วมกับดายของเครื่องมือแรงดัน 12...
   ฿32,000
  • ADP 15THE.png
   HYDRAULIC CRIMPER ADAPTER หรือ หัวเสริมสำหรับ HYCP-15THE เพื่อใช้กับดายของคีมย้ำ 12-TON เช่น UB-412 หัวเสริมช่วยให้ใช้ดายได้ตั้งแต่ขนาด 16-400 มม2
   ฿8,000
  • HYCP 60ST.png
   HYDRAULIC CRIMPER FOR CRIMPING SLEEVE & TERMINAL UP TO OD.60 mm. ACCEPTS DIES USED FOR ALCOA, 60 TON COMPRESSORS OPERATED BY SINGLE-ACTING HYD. PUMP 700 bar / 10000 psi COMPRE...
  • SR 100C.png
   HYDRAULIC CRIMPER FOR CRIMPING STEEL/AL/CU SLEEVES STEEL UP TO OD.32 mm., Al 71 mm,Cu 64 mm OPERATED BY DOUBLE ACTING HYD PUMP 700 bar / 10000 psi WEIGHT / HEIGHT : 31.4 Kgs. / 36...
  • 200 W.png
   HYDRAULIC CRIMPER FOR CRIMPING STEEL/AL/CU SLEEVES STEEL UP TO OD. 50 mm.,Al 100 mm,Cu 86 mm OPERATED BY DOUBLE ACTING HYD.PUMP 700 bar / 10000 psi WEIGHT / HEIGHT : 78 Kgs. / 445...
  • UCP 2712.png
   HYDRAULIC CRIMPER คีมย้ำหางปลาหัวหกเหลี่ยม 16-400 มม2 ขนาดดาย 16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน ปั๊มความเร็ว 2 จังหวะ ช่วยให้ย้ำได...
   ฿35,000
  • UCP 2712 HE.png
   HYDRAULIC CRIMPER ใช้กับปั๊มที่มีแรงดัน 700 bar / 10,000 psi เคลื่อนตัวจังหวะเดียว ถอยกลับได้อัตโนมัติ มีคุณสมบัติการย้ำเช่นเดียวกับ UCP-2712 ปริมาณน้ำมันที่ใช้ : 50 cc. กำลังย้ำ ...
   ฿22,000
  • HH 400 XL.png
   HYDRAULIC CRIMPER คีมย้ำหางปลาหัวหกเหลี่ยม 50-400 มม2 ขนาดดาย 50/70/95/120/150/185/240/300/400 หัวคีมหมุนได้ 180 องศาและมีคันปลดวาวล์อยู่ด้านข้าง ปั้มความเร็วจังหวะเดียว ช่วยส่งหั...
   ฿30,000
  • HH - 400 XLHEL.png
   HYDRAULIC CRIMPER ใช้กับปั้มที่มีแรงดัน 700 bar / 10000 psi มีคุณสมบัติการย้ำเช่นเดียวกับ HH 400 XL ปริมาณน้ำมันที่ใช้ : 57 cc กำลังย้ำ : 14.3 tons / 140 kN น้ำหนัก / ความยาว : 3....
   ฿23,000
  • HH 400 I.png
   HYDRAULIC CRIMPER คีมย้ำหางปลาได้ตั้งแต่ R 8 ~ R 325 หรือ 10 ~ 400 มม2 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา และมีคันปลดวาล์วอยู่ด้านข้าง ปั้มความเร็วจังหวะเดียว ช่วยส่งหัวกระทุ้ง้ขึ้นหน้าได้เร็...
   ฿30,000
  • HH-400 IHEL.png
   HYDRAULIC CRIMPER ใช้กับปั้มที่มีแรงดัน 700 bar / 10000 psi มีคุณสมบัติการย้ำเช่นเดียวกับรุ่น HH - 400I น้ำมันที่ใช้ : 57 cc ปริมาณกำลังย้ำ : 14.3 tons / 140 kN น้ำหนัก / ความยาว ...
   ฿23,000
  • HYCP 630 HE.png
   HYDRAULIC CRIMPER หัวคีมตัว U พร้อมสลักใหญ่ช่วยล็อกดายได้มั่นคง ย้ำหางปลาหกเหลี่ยมขนาด 400,500,630 มม2 ใช้กับปั้มที่มีแรงดัน 700 bar / 10000 psi เคลื่อนตัวจังหวะเดียว ถอยกลับได้อั...
   ฿26,000
  • ADP 630 HE.png
   HYDRAULIC CRIMPER ADAPTER หรือ หัวเสริมสำหรับ HYCP-630THE เพื่อใช้กับดายของคีมย้ำ 12-TON เช่น UB-412 หัวเสริมช่วยให้ใช้ดายได้ตั้งแต่ขนาด 16-400 มม2
   ฿7,000
  • HYCP 451000.png
   คีมย้ำ ไฮดรอลิค HYDRAULIC CRIMPER หัวคีมตัว U พร้อมสลักใหญ่ช่วยล๊อกดายได้มั่นคง ย้ำหางปลาหกเหลี่ยมขนาด 400-1000 มม2 ใช้กับปั้มที่มีแรงดัน 700 bar / 10000 psi เคลื่อนตัวจังหวะเดียว...
   ฿40,000
  • ADP 451000HE.png
   คีมย้ำ ไฮดรอลิค HYDRAULIC CRIMPER ADAPTER หรือ หัวเสริมสำหรับ HYCP-451000HE เพื่อใช้กับดายของคีมย้ำ 12-TON เช่น UB-412 หัวเสริมช่วยให้ใช้ดายได้ตั้งแต่ขนาด 16-400 มม2
   ฿12,000
Visitors: 33,585