คีมย้ำหางปลาเปลือย

  • HD-8L.png
   RATCHETCRIMPING TOOL ย้ำหางปลาเปลือยได้ตั้งแต่ #1.25 - 8 หรือ 1.5 - 10 มม2 FOR R TERMINAL # 1.25 - 8 LENGTH : 272 mm. WEIGHT : 0.49 Kg.
   ฿1,000
  • HD-16L.png
   RATCHETCRIMPING TOOL ย้ำหางปลาเปลือยได้ตั้งแต่ #1.25 - 14 หรือ่.5 - 16 มม2 FOR R TERMINAL # 1.25 - 14 LENGTH : 275 mm. WEIGHT : 0.52 Kg.
   ฿1,100
  • HD-25L.png
   RATCHETCRIMPING TOOL ย้ำหางปลาเปลือยได้ตั้งแต่ #5.5 - 22 หรือ 6.0 - 25 มม2 FOR R TERMINAL # 5.5 - 22 LENGTH : 354 mm. WEIGHT : 0.78 Kg.
   ฿1,700
  • AK-8.png
   คีมย้ำหางปลา RATCHET CRIMPING TOOL ย้ำหางปลาเปลือยได้ตั้งแต่ #1.25 - 8 หรือ 1.5 - 10 มม2 FOR R TERMINAL # 1.25 - 8 LENGTH : 275 mm. WEIGHT : 0.50 Kg
   ฿1,100
  • AK-14.png
   RATCHET CRIMPING TOOL ย้ำหางปลาเปลือยได้ตั้งแต่ #5.5 - 14 หรือ 6 - 16 มม2 FOR R TERM1NAL # 5.5 - 14 LENGTH : 275 mm. WE1GHT : 0.52 Kg.
   ฿1,250
  • RMH5-5.png
   RATCHET CRIMPING TOOL ย้ำหางปลาเปลือยได้ตั้งแต่ #1.25 - 5.5 หรือ 1.5 - 6.0 มม2 FOR R TERMINAL # 1.25 - 5.5 LENGTH : 175 mm. WEIGHT : 0.25 Kg.
   ฿1,200
  • R8-L (LY 2045c).png
   RATCHET CRIMPING TOOL ย้ำหางปลาเปลือยได้ตั้งแต่ #1.25 - 8 หรือ 1.5 - 10 มม2 FOR R TERMINAL # 1.25 - 8 LENGTH : 272 mm. WEIGHT : 0.49 Kg.
   ฿800
  • R16-L (LY 2045D).png
   RATCHET CRIMPING TOOL ย้ำหางปลาเปลือยได้ตั้งแต่ #1.25 - 14 หรือ 1.5 - 16 มม2 FOR R TERMINAL # 1.25 - 14 LENGTH : 275 mm. WEIGHT : 0.52 Kg.
   ฿900
  • R25-L (LY 2045E).png
   RATCHET CRIMPING TOOL ย้ำหางปลาเปลือยได้ตั้งแต่ #5.5 - 22 หรือ 6.0 - 25 มม2 FOR R TERMINAL # 5.5 - 22 LENGTH : 354 mm. WEIGHT : 0.78 Kg.
   ฿1,500
  • R50-L(HS-38).png
   RATCHET CRIMPING TOOL ย้ำหางปลาเปลือยได้ตั้งแต่ #5.5 - 38 หรือ 6.0 - 50 มม2 FOR R TERMINAL # 5.5 - 38 (CL TERMINAL RECOMMANDED) LENGTH : 365 mm. WEIGHT : 0.85 Kg.
   ฿1,900
  • RMH-38.png
   RATCHET CRIMPING TOOL ย้ำหางปลาเปลือยได้ตั้งแต่ #5.5 - 38 หรือ 6.0 - 50 มม2 FOR R TERMINAL # 5.5 - 38 LENGTH : 360 mm. WEIGHT : 0.76 Kg.
   ฿2,800
  • HD-K95.png
   HEAVY DUTY CRIMPING TOOL คีมย้ำหางปลาเปลือยรุ่นผ่อนแรง ย้ำหางปลาได้ตั้งแต่ 16 - 95 มม2 ปรับขนาดที่ด้องการย้ำได้ โดยการหมุนที่หัวคีม FOR R TERMINAL # 14 - 80 LENGTH : 645 mm. WEIGH...
   ฿6,500
  • HD-1095.png
   HEAVY DUTY CRIMPING TOOL คีมย้ำหางปลาเปลือย R8 - 80 ย้ำหางปลาได้ตั้งแต่ 10 - 95 มม2 โดยตั้งขนาด ใหญ่-เล็กได้ที่หัวคีมย้ำ FOR R TERMINAL # 8 - 80 LENGTH : 570 mm. WEIGHT : 3.10 Kg.
   ฿4,400
  • HD-120.png
   HEAVY DUTY CRIMPING TOOL คีมย้ำหางปลาเปลือยรุ่นเบาแรง 30% ย้ำหางปลาได้ตั้งแต่ 10 - 120 มม2 โดยตั้งขนาด ใหญ่-เล็ก ได้ที่หัวคีมย้ำ FOR R TERMINAL # 8 - 100 LENGTH : 645 mm. WEIGHT :...
   ฿6,000
  • KH-120.png
   HEAVY DUTY CRIMPING TOOL ดี้มย้ำหางปลาเปลือย ย้ำหางปลาได้ตั้งแต่ R8 - 80 (10 - 95 มม2) ปรับตั้งขนาด ใหญ่-เล็ก ได้ที่หัวคีมย้ำ FOR R TERMINAL # 8 - 80 LENGTH : 570 mm. WEIGHT : 3.2...
   ฿3,600
  • HD-BGD3.png
   HEAVY DUTY CRIMPING TOOL คีมย้ำ TAP CONNECTOR ใช้กับดายแบบ w แรงย้ำสุดยอด มั่นใจได้จากการเคลื่อนไหวขึ้นลงของแกนที่อยู่สูงกว่าจุดศูนย์คีม แรงย้ำ : 4.5 ตัน คีมย้ำ TAP CONNECTOR USE ...
   ฿14,500
  • HD-OD3.png
   RATCHET CRIMPING TOOL คีมย้ำ TAP CONNECTOR ใช้กับดายแบบ w แรงย้ำสุดยอด มั่นใจได้จากการเคลื่อนไหวขึ้นลงของแกนที่อยู่สูงกว่าจุดศูนย์คีม แรงย้ำ : 4.5 ตัน คีมย้ำ TAP CONNECTOR USE W-S...
   ฿14,500
Visitors: 33,585