คีมตัด ไฮดรอลิค

  • HYSC-24.png
   HYDRAULIC CUTTER หัวคีมล็อคแบบสลักกลอน เปิดง่ายใส่สายง่าย ใบมีดกิลโยตินเลื่อนลงตามร่องเหล็กได้ดีกว่าช่วยให้ตัดสายได้เร็วโดยไม่ติดขัด หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน ปั้มแ...
   ฿30,000
  • HYSC-24HE.png
   HYDRAULIC CUTTER ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม ใช้ร่วมกับปั้มไฮดรอลิคที่มีกำลังอัด 700 bar / 10000 psi คุณสมบัติการตัดเช่นเดียวกับ HYSC-24 ปริมาณน้ำมันที่ใช้ OIL R...
   ฿25,000
  • HYSC-32.png
   HYDRAULIC CUTTER หัวคีมล็อคแบบสลักกลอน เปิดง่ายใส่สายง่าย ใบมีดกิลโยติน เลื่อนลงตามร่องเหล็กได้ดีกว่า ช่วยให้ตัดสายได้เร็วโดยไม่ติดขัด หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน ปั้...
   ฿42,000
  • HYSC-32 HE.png
   HYDRAULIC CUTTER ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม ใช้ร่วมกับปั้มไฮดรอลิคที่มีกำลังอัด 700 bar / 10000 psi คุณสมบัติการตัดเช่นเดียวกับ HYSC-32 มีด้ามจับ สะดวกต่อการทำง...
   ฿34,000
  • HYSC-050.png
   HYDRAULIC CUTTER หัวคีมล็อคแบบสลักกลอน เปิดง่ายใส่สายง่าย ใบมีดกิลโยติน เลื่อนลงตามร่องเหล็กได้ดีกว่า ช่วยให้ตัดสายไฟได้เร็วโดยไม่ติดขัด หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน ป...
   ฿30,000
  • HYSC-050HE - .png
   HYDRAULIC CUTTER ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทซ์ควบคุม ใช้ร่วมกับปั้มที่มีกำลังอัด 700 Bar / 10000 Psi คุณสมบัติการตัดเช่นเดียวกับ HYCC-050 ปริมาณน้ำมันที่ใช้ OIL REQUIRED...
   ฿24,000
  • HYCC-P85.png
   HYDRAULIC CUTTER หัวคีมล็อคด้วยสลัก ใบมีดกิลโยติน เลื่อนลงตามร่องเหล็กได้ดีกว่า ช่วยให้ตัดสายไฟได้เร็วโดยไม่ติดขัด หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน ปั้มเป็นแบบความเร็ว 2 จ...
   ฿44,000
  • HYCC-P85HE.png
   HYDRAULIC CUTTER ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม ใช้ร่วมกับปั้มที่มีกำลังอัด 700 bar /10000 psi เคลื่อนตัวจังหวะเดียว ใบมีดถอยกลับได้อัตโนมัติ คุณสมบัติการตัดเช่นเดี...
   ฿32,000
  • HYCC-105 HE.png
   HYDRAULIC CUTTER หัวคีมล๊อคด้วยสลัก ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม ใช้ร่วมกับปั้มไฮดรอลิคที่มีกำลังอัด 700 bar / 10000 psi เคลื่อนตัวจังหวะเดียว ใบมีดถอยกลับได้อัตโ...
   ฿48,000
  • HYCC-85 YC.png
   HYDRAULIC CUTTER คีมตัดปากเปิดแบบกรรไกรใช้งานง่ายไม่ติดขัด หัวคีมหมุนได้ 180 องศา พร้อมหูหิ้ว สะดวกในการทำงานบนเสาไฟฟ้า ปั้มเป็นแบบความเร็ว 2 จังหวะ เร็วจังหวะแรก ปริมาณน้ำมันที่ใ...
   ฿48,000
  • P-85 YC.png
   HYDRAULIC CUTTER ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม ใช้ร่วมกับปั้มที่มีกำลังอัด 700 bar / 10000 psi คุณสมบัติการตัดเช่นเดียวกับ HYCC-85YC มีหูหิ้ว สะดวกต่อการนำพาและทำง...
   ฿38,000
  • CPC-30 A-01.png
   HYDRAULIC CUTTER คีมตัดปากเปิดแบบกรรไกรใช้งานง่ายไม่ติดขัด หัวคีมหมุนได้ 180° ช่วยให้ตัดสายได้รอบทิศ ปั้มแบบความเร็วจังหวะเดียว พร้อมสปิงถอยคืนอัตโนมัติ มีเดือยหมุนให้ใบมีดถอยกลับ...
   ฿14,500
  • CPC-30H.png
   HYDRAULIC CUTTER ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม ใช้ร่วมกับปั้มที่มีกำลังอัด 700 bar /10000 psi มีคุณสมบัติการตัดเช่นเดียวกับ CPC-30 A กำลังตัด / OUTPUT : 7 Tons / 6...
   ฿9,000
  • CPC-40A-01.png
   HYDRAULIC CUTTER หัวคีมล๊อกแบบสลักกลอน เปิดง่ายใส่สายง่าย ใบมีดกิลโยติน เลื่อนลงตามล่องเหล็กได้ดีกว่า ช่วยให้ตัดสายได้เร็วโดยไม่ติดขัด หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน ปั้...
   ฿26,000
  • CPC-40B-01.png
   HYDRAULIC CUTTER ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม ใช้ร่วมกับปั้มที่มีกำลังอัด 700 bar / 10000 psi คุณสมบัติการตัด เช่นเดียวกับ CPC-40A กำลังตัด OUT PUT : 7 Tons / 69...
   ฿18,000
  • CPC-50a.png
   HYDRAULIC CUTTER หัวคีมล๊อกแบบสลักกลอน เปิดง่ายใส่สายง่าย ใบมีดกิลโยติน เลื่อนลงตามร่องเหล็กได้ดีกว่า ช่วยให้ตัดสายได้เร็วโดยไม่ติดขัด หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน ปั้...
   ฿30,000
  • CPC-50B-01.png
   HYDRAULIC CUTTER ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม ใช้ร่วมกับปั้มที่มีกำลังอัด 700 bar / 10000 psi คุณสมบัติการตัด เช่นเดียวกับ CPC-50A กำลังตัด OUT PUT : 8 Tons / 79 ...
   ฿20,000
  • CPC-85.png
   HYDRAULIC CUTTER หัวคีมล๊อคด้วยสลัก ใบมีดกิลโยติน เลื่อนลงตามร่องเหล็กได้ดีกว่า ช่วยให้ตัดสายไฟได้เร็วโดยไม่ติดขัด หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน ปั้มเป็นแบบความเร็ว 2 จ...
   ฿32,000
  • CPC-85H.png
   HYDRAULIC CUTTER ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม ใช้ร่วมกับปั้มที่มีกำลังอัด 700 bar / 10000 psi เคลื่อนตัวจังหวะเดียว ใบมีดถอยกลับอัตโนมัติ คุณสมบัติการตัดเช่นเดียว...
   ฿24,000
  • CPC-100A-01.png
   คีมตัด ไฮดรอลิค HYDRAULIC CUTTER หัวคีมล๊อคด้วยสลัก ใช้ตัดสายไฟที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม ใช้ร่วมกับปั้มไฮดรอลิคที่มีกำลังอัด 700 bar / 10000 psi เคลื่อนตัวจังหวะเดียว ใบมีดถ...
   ฿36,000
Visitors: 33,585