คีมตัดสายไฟ

  • คีมตัดสายไฟ CC-60 FIRST FOREVER.png
   CABLE CUTTER ตัดสายไฟทองแดง - อลูมีเนียม ตัดได้ถึง 50 มม2 FOR COPPER & ALUMINUM CABLE UP TO 50 Sq mm. LENGTH : 235 mm. WEIGHT : 0.38 Kg.
   ฿750
  • CC-80.png
   CABLE CUTTER ตัดสายไฟทองแดง-อลูมิเนียม ตัดได้ถึง 95 มม2 FOR COPPER & ALUMINUM CABLE UP TO 95 Sq mm. LENGTH : 320 mm. WEIGHT : 0.73 Kg.
   ฿2,000
  • CC-250-650.png
   CABLE CUTTER ตัดสายไฟทองแดง-อลูมิเนียม ตัดได้ถึง 240 มม2 FOR COPPER & ALUMINUM CABLE UP TO 240 Sq mm. LENGTH : 600 mm. WEIGHT : 1.54 Kg.
   ฿3,200
  • CC-500-650.png
   CABLE CUTTER ตัดสายไฟทองแดง-อลูมิเนียม ตัดได้ถึง 500 มม2 FOR COPPER & ALUMINUM CABLE UP TO 500 Sq mm. LENGTH : 800 mm. WEIGHT : 2.93 Kg.
   ฿5,400
  • AF-22-650.png
   CABLE CUTTER ตัด-กรีด-สายไฟทองแดง-อลูมิเนียม ตัดได้ถึง 25 มม2 FOR COPPER & ALUMINU˜M CABLE UP TO 25 Sq mm. LENGTH : 160 mm. WEIGHT : 0.17 Kg.
   ฿390
  • GK-80-650px.png
   CABLE CUTTER ตัดสายไฟทองแดง-อลูมิเนียม ตัดได้ถึง 70 มม2 FOR COPPER & ALUMINUM CABLE UP TO 70 Sq mm. LENGTH : 245 mm. WEIGHT : 0.6O Kg.
   ฿800
  • KL-125-650.png
   CABLE CUTTER ตัดสายไฟทองแดง-อลูมิเนียม ตัดได้ถึง 120 มม2 FOR COPPER & ALUMINUM CABLE UP TO 120 Sq mm. LENGTH : 35O mm. WEIGHT : 0.75 Kg.
   ฿900
  • KL-225-650.png
   CABLE CUTTER ตัดสายไฟทองแดง-อลูมิเนียม ตัดได้ถึง 240 มม2 FOR COPPER & ALUMINUM CABLE UP TO 240 Sq mm. LENGTH : 540 mm. WEIGHT : 1.43 Kg.
   ฿1,900
  • KL-500-650.png
   CABLE CUTTER ตัดสายไฟทองแดง-อลูมิเนียม ตัดได้ถึง 500 มม2 FOR COPPER & ALUMINUM CABLE UP TO 500 Sq mm. LENGTH : 690 mm. WEIGHT : 2.45 Kg.
   ฿2,900
Visitors: 33,585