Knockout

  • PNST-10.png
   PNST-10 1/2- 2” With Driver Set and Pump น็อคเอ้าท์ HYDRAULIC HOLE PUNCHER SET สำหรับน๊อครูบนผนังตู้ไฟฟ้า ความหนาสูงสุด : สแตนเลส 1.6 มม. เหล็กเหนียว 3.2 มม มีดาย 6 ชุด ตั้งแต่ 1/...
   ฿39,000
  • PN - 052.png
   น็อคเอ้าท์ HYDRAULIC HOLE PUNCHER SET สำหรับน๊อครูบนผนังตู้ไฟฟ้า ความหนาสูงสุด สแตนเลส 1.6 มม. เหล็กเหนียว 3.2 มม. มีดาย 6 ชุด ตั้งแต่ 1/2” - 2” เป็นชุดกะทัดรัด เหมาะสำหรับหน้างาน...
   ฿34,000
  • PN-254.png
   น็อคเอ้าท์ ไฮดรอลิค HYDRAULIC HOLE PUNCHER SET (KNOCK - OUT) สำหรับน๊อครูบนผนังไฟฟ้า ความหนาสูงสุด เหล็กเหนียว 3.2 มม. มีดาย 4 ชุด ตั้งแต่ 2 1/2”- 4” ทำงานด้วยหัวขับเคลื่อนน๊อคเอ้...
   ฿38,000
  • PF-1319.png
   คีมตัดน๊อตตัวเมีย ไฮดรอลิค HYDRAULIC NUT SPLITTER สำหรับตัดน๊อตตัวเมีย 13-19 มม. / สกรู M6-M12 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกในการใช้งาน ปั๊มจังหวะเดียวมีวาล์วคลายแรงดันให้ แรงดันสู...
   ฿24,000
  • PF-2432.png
   คีมตัดน๊อตตัวเมีย ไฮดรอลิค HYDRAULIC NUT SPLITTER สำหรับตัดน๊อตตัวเมีย 24-32 mm. / M16-M22 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกในการใช้งาน ปั๊มจังหวะเดียวมีวาล์วคลายแรงดันให้ แรงดันสูงสุด...
   ฿36,000
  • HYNC-SERIES.png
   สินค้าสั่งซื้อพิเศษPORDUCTS ON REQUSET ONLY
  • YPH-50.png
   HAND WRENCH HOLE PUNCHER SET (KNOCK–OUT) สำหรับน๊อครูบนผนังตู้ไฟฟ้า มีดาย 6 ชุด ตั้งแต่ 1/2” - 2” ความหนาสูงสุดที่น๊อคบนเหล็กแผ่นได้ 2.0 มม. เป็นชุดกะทัดรัด เหมาะสำหรับหน้างานก่อส...
   ฿6,500
  • HHP-052.png
   HYDRAULIC HOLE PUNCHER SET สำหรับน็อครูบนผนังตู้ไฟฟ้า มีดาย 6 ชุด ตั้งแต่ 1/2” - 2” ความหนาสูงสุดที่น๊อคบนสแตนเลส 1.6 มม. เหล็กเหนียว 2.5 มม. สามารถใช้งานร่วมกับ: HHP-052, และ HYP...
   ฿12,000
  • HYP-052.png
   HYDRAULIC HOLE PUNCHER SET สำหรับน๊อครูบนผนังตู้ไฟฟ้า มีดาย 6 ชุดตั้งแต่ 1/2” - 2” ความหนาสูงสุด สแตนเลส 1.6 มม. / เหล็กเหนียว 3.2 มม. ใช้งานร่วมกับน๊อคเอ้าท์ ขนาด 2 1/2” - 4” ได้...
   ฿14,000
  • HYP-254.png
   HYDRAULIC HOLE PUNCHER SET (KNOCK - OUT) สำหรับน๊อครูบนผนังตู้ไฟฟ้า มีดาย 4 ชุด ตั้งแต่ 2 1/2” - 4” ความหนาสูงสุด เหล็กเหนียว 3.2 มม. ทำงานด้วยหัวขับเคลื่อนน็อคเอ้าท์ HYP-052 / M1...
   ฿16,000
  • HYNC-2432A.png
   HYDRAULIC NUT SPLITTER สำหรับตัดน๊อตตัวเมีย 24-32 มม./สกรู M16-M22 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน ปั๊มจังหวะเดียว มีวาล์วคลายแรงดันได้ แรงตัดสูงสุด 10 Tons / 98 kN ความย...
   ฿12,000
  • HYNC-2432B.png
   ไฮดรอลิค HYDRAULIC NUT SPLITTER หัวคีมตัดน๊อตตัวเมีย 24-32 มม./สกรูน๊อต M16-M22 ประสิทธิภาพการใช้งานเช่นเดียวกับ HYNC-2432A ทำงานร่วมกับปั๊มที่มีแรงดัน 700 bar / 10000 psi ความยาว...
   ฿8,000
  • EP-2432A.png
   HYDRAULIC NUT SPLITTER สำหรับตัดน๊อตตัวเมีย 24-32 มม. / สกรู M16-M22 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกในการใช้งาน ปั๊มจังหวะเดียว มีวาล์วคลายแรงดันได้โดยการบิดก้านแล้วกด แรงตัดสูงสุด 1...
   ฿24,000
  • EP-2432B.png
   HYDRAULIC NUT SPLITTER หัวคีมตัดน๊อตตัวเมีย 24-32 มม. / สกรูน๊อต M16-M22 ประสิทธิภาพการใช้งานเช่นเดียว EP-2432A หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน ทำงานร่วมกับปั๊มที่มีแรงดั...
   ฿16,000
Visitors: 33,585